Tvister som kan uppstå vid bortgång

En nära anhörig har gått bort, och du är övertygad om att den önskade kremeras. En annan närstående vän till den bortgångna, menar att den absolut inte ville kremeras – den ville ha en regelrätt jordfästning. Att det uppstår tvister vid någons bortgång är inte ovanligt, speciellt inte om båda parter kan hävda att den bortgångne själv önskade något. Informationen kan vara motstridig, och i ett så känsligt tillstånd som sorg kan det vara mycket svårt att komma överens.

Begravningsbyrån Fjällmans Begravning har en mycket speciell verksamhet eftersom de är tätt anknutna till en jurist. De vet att med bortgång kommer många frågor upp, inte bara sättet någon ska begravas på eller vilken musik som ska spelas. De känner också till de tvister som kan uppstå med arvskifte och annat, och därför är det bra att välja en byrå som kan rama in hela processen.

Vem vet den dödes vilja?

Vad den döde hade velat är en vanlig upphov till gräl och motstridiga känslor. En del människor får det svårt att kompromissa, speciellt när man befinner sig i sorg. Det blir helt enkelt viktigt för en att saker och ting görs på ett sätt som man föreställer sig att ens anhörige ville ha det. Begravningsentrepenörerna själva är mycket vana vid denna typen av tvister och konstaterar att det ofta blir källa till starka känslor, oro och stress bland de anhöriga. Vem bestämmer egentligen över vad den avlidne hade velat?

När den legendariske brottaren Frank Andersson dog upplevde hans anhöriga stora svårigheter med hur man skulle tolka hans vilja. Exfrun och familjen hade tolkat hans vilja olika genom saker han hade sagt till dem personligen, och de kunde inte heller komma överens om hur själva ceremonin skulle gå till. Det fick helt enkelt bli två olika ceremonier. Alla har dock inte möjlighet att lösa det på ett sådant sätt.

Hur ska askan spridas?

En allt vanligare vilja hos många är att kremeras och sedan få sin aska utspridd någonstans i naturen. Många menar att det känns befriande och att man blir en tydligare del i naturen, och tycker att det känns obehagligt med jordfästning. Frågan engagerar många, men få känner till att det finns en del regler som måste följas vid sådana typer av arrangemang som att sprida någons aska. För det första måste man ansöka om tillstånd för att göra detta hos Länsstyrelsen. Dessutom finns det en del föreskrifter om att du inte får strö aska för nära någons tomt – och är det is och snö ute får du helt enkelt vänta. Det är nämligen inte tillåtet att sprida aska på fruset underlag. Det är också förbjudet att använda en sjösättningsurna.

Har du fått tillstånd hos Länsstyrelsen går det bra att sprida aska på öppen skog och mark. Bra att veta är att du inte får sprida askan över mindre sjöar och vattendrag heller, eftersom de ofta kan fungera som dricksvattenförsörjare. För mer information kan du kontakta din länsstyrelse eller konsultera med din begravningsentreprenör.