Tillstånd för gravsten

För att få sätta upp en gravsten krävs att man har tillstånd från Kyrkogårdsförvaltningen. Men ibland blir det fel och man får en gravsten beviljad, som sedan visar sig bryta mot de regler som finns. Det var precis vad som hände familjen som vi skriver om nedan.

gravplantering.se

I den här artikeln kan man läsa om en familj som måste ta bort deras sons rosa gravsten. Gravstenen gjordes i en rosa färg för att familjen ville att sonen skulle få sin gravsten i sin favoritfärg. Varför stenen måste tas bort är för att Kyrkogårdsutskottet beslutat att gravstenen inte följer reglementet. Familjen hade tidigare ansökt om att få ha en rosa gravsten men Kyrkogårdsutskottet hävdar att ansökan gällde en natursten med rosamålad text. Den rosa stenen anses inte passa in på platsen men familjen kommer att överklaga det här beslutet.

Tillstånd för gravsten

Vill man ha en gravsten som på något sätt frångår det reglemente som finns om gravstenar, krävs det alltså att man skriver i ansökan hur gravstenen kommer att se ut och att utseendet beviljas. Det är nämligen lag på att man måste ansöka om tillstånd för att få sätta upp en gravsten. (Källa) Om man anlitar en stenhuggerifirma så är det oftast dem som har hand om den ansökan som ska skickas till Kyrkogårdsförvaltningen.  Letar man till exempel efter billiga gravstenar från Stentorget, är det alltså dem som ska ha koll på att de sätter upp en gravsten som har tillstånd och är godkänd.

Måste inte ha gravsten

Vad gäller utseendet på gravstenen finns alltså regler. Men det finns inga regler om att man måste ha en gravsten. Man kan istället välja att ha en gravplats med en plantering och enklare utsmyckning, skriver Svenska Kyrkan.