Skriv testamente

Det kan kännas jobbigt och konstigt att planera inför sin egen bortgång, men det kan vara väl värt besväret om du vill underlätta för dina efterlevande. Här är anledningarna till varför du bör upprätta att testamente.

Det finns flera anledningar till varför det är en bra idé att kontakta en jurist och sätta upp ett testamente, om inget annat för att underlätta för sina efterlevande. Till exempel kan du på det här sättet säkerställa att dina tillgångar går dit där du vill att de ska gå, om du exempelvis vill skänka bort en del till välgörenhet eller forskning. Dessutom minskar testamente risken för att konflikter uppstå i samband med din bortgång, även fast tillgångarna du har fördelas enligt arvsordningen som går: maka/make, barn och barnbarn sedan föräldrar, syskon, syskonbarn och till sist avlägsen släkt. Med ett testamente kan du faktiskt påverka denna ordning, med undantaget att du aldrig kan göra dina barn arvlösa vill säga. Har du däremot andra du vill testamentera, till exempel om du inte är gift men har en sambo eller om du har bonusbarn men inga egna barn är testamente extra viktigt eftersom sambos inte ärver varandra och i gemensam bostad kan sambon till den bortgångna bli av med sitt boende.

”Om den avlidne saknar arvingar och inte upprättat testamente tillfaller tillgångarna Allmänna arvsfonden. Där används pengarna för att finansiera projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det går givetvis också att välja att testamentera pengar till en hjälporganisation. 20-30 procent av alla ideella hjälpinsatser i världen finansieras av just testamentsgåvor.” se fler saker som är bra att känna till genom att klicka här.

Vad säger lagen?

Om du vill upprätta ett testamente kan det vara bra att veta vad lagen säger för att testamentet ska anses giltigt. Visste du till exempel att testamenten som görs innan du fyllt 18 år inte är giltiga? För att testamente ska gälla måste du nämligen vara 18 år gammal, skriva att det är ett testamente du skriver och märka det med dagens datum samt att testamentet ska undertecknas av dig plus av två vittnen. Dessa vittnen måste vara minst 15 år gamla och får inte vara några nära anhöriga eller på något annat sätt gynnas av testamentet. En annan sak som kan vara bra att känna till är att veta vad de olika termerna betyder. Att skriva att någon ärver som ”enskild egendom” innebär till exempel att denne inte behöver dela arvet med sin make eller maka. Glöm heller inte att du när som helst kan ändra i ditt testamente, allt du behöver göra då är att riva upp det gamla och skriva ett nytt samt vara noga med att skriva ut att detta nya testamente ersätter det gamla.