Sambo eller gift vid dödsfall

Så händer det som inte får hända. Den du älskar, den du planerat att leva hela ditt liv med – går bort. Det är ingenting som är lätt att hantera, såklart. Döden är sällan det. Och det finns många saker en måste ha i åtanke när det kommer till döden, speciellt när man är sambo. Då har man nämligen inte samma rättigheter och vad som kan tyckas vara självklarheter, som när man är gifta.

När ens sambo dör, kan det bli mycket problematiskt. Sambos ärver nämligen inte av varandra vilket dock barnlösa gifta och makar som har genomensamma grav döden sorgbarn gör. Så om den ena sambon dör går arvet istället till den avlidnes föräldrar och syskon. Det man kan göra som sambos, är att skriva testamente till förmån av varandra, men finns det barn inblandade (oavsett om de är gemensamma eller inte) så har barnet alltid rätt att få sin del direkt – oavsett vad ett testamente säger. Med andra ord, även om ni har ett testamente, så har barnet alltid rätt att få ut sin laglott vilket är hälften av vad barnet annars skulle få. Rent praktiskt kan detta innebära att om din sambo dör, kan hens barn kräva att dess del säljs så att de får ut pengar. Hade man däremot varit gifta, hade barnet fått vänta tills båda föräldrarna är döda. Mer om skillnaden mot att vara sambo eller gifta hittar du här.

Att tänka på vid dödsfall av sambo:

  • Vet du inte vad du ska göra med ägodelarna i samband med genomgång av testamente? Möbler och liknande kan du lämna in på magasinering i Stockholm.
  • Ta hjälp av begravningsbyrån för att lösa allt som har med begravningen att göra så kan du slippa tänka på det.
  • Prata med din sambos barn och övriga familj. Kanske kan ni komma överens ändå?

Och sen är det klart bra om allt detta kan undvikas – och det går faktiskt! I en artikel från Aftonbladet har man är skrivit om hur du kan undvika denna sambofälla. Läs den!