Nya begravningsritualer

Än så länge är det stora valet ifråga om begravningar i Sverige om det ska vara kista eller urna. Men andra religioner och livsåskådningar påverkar svenskarna, så att vi snart kommer att få se många fler alternativ, och också många andra typer av begravningsceremonier.

Inom islam har det länge varit vanligt att svepa in kroppen i en vit svepning och sedan placera den i graven utan kista, dock med plankor ovanpå för att den döde inte ska få jord i ansiktet. Ur miljösynpunkt är det här kanske att föredra framför en kista, eftersom kroppen förmultnar lättare på detta sätt. Svepningen kan göras i ett nedbrytbart material. Det gäller bara att ta ur kvicksilver ur tänderna, och en eventuell pacemaker eller liknande också eftersom tungmetaller annars kan läcka ut i jorden. Detta kan göras i samband med den rituella tvagning som enligt muslimsk sed ska föregå begravningen.

Zoroastrismen, den äldsta monoteistiska religionen, som uppstod i nuvarande Iran före vår tideräknings början, påbjuder att döda ska läggas i speciella torn för att ätas upp av fåglar. Elden och jorden är enligt zoroastrismen goda element som inte ska besudlas med döda kroppar. I Iran är denna begravningsform numera förbjuden, men bland zoroastrer i Indien förekommer den fortfarande.