Att planera en begravning i Skåne

Att planera en begravning är sällan någon rolig process. Med rätt hjälp och stöd blir det dock mycket enklare. I den här artikeln kan du läsa om några grundläggande frågeställningar du kan behöva ta ställning till och några saker att tänka på angående det rådande läget kring coronavirusets spridning.

Att anordna en begravning i Malmö och Skåne är tyvärr lika besvärligt som det är överallt just nu. Det och sätt som du kan parera de begränsningar som nu råder kan du läsa mer om längre ner i den här artikeln. Först ska det konstateras att det aldrig varit lätt att genomföra begravningar. Tillsammans med Fenix Begravning i Skåne kan du planera och genomföra en fin begravningsceremoni. Här följer några av de saker du kan behöva ta ställning till, och som du kan få hjälp med av en duktig begravningsentreprenör. Dels kan det röra sig om olika juridiska frågeställningar som uppstår kring dödsboet, men också rent praktiska frågeställningar kring själva ceremonin.

Planera begravning

begravningAtt planera en begravning kan vara mer eller mindre omfattande beroende framför allt på en faktor: om det fanns ett vitt brev. Om den avlidne på egen hand skrivit ned hur hen vill att den egna begravningen såg ut är det mesta klart. Det är bara att följa instruktionerna. I många fall är det tyvärr inte så. Då måste du som anhörig ta ställning till olika saker. Det handlar då bland annat om vilken typ av begravningsceremoni det ska vara (kyrklig eller borgerlig), vilken musik som ska spelas, vilka som ska bjudas in till begravningen och vad som ska sägas under ceremonin. Vilket svar som passar bäst på alla de här frågorna beror på vem den döde var. Det finns nämligen inte några egentliga gränser för hur en begravning ska utformas. Sen skulle nog de flesta säga att det finns musik- och klädval som är mer lämpliga än andra sett till sammanhanget. Det är värt att säga någonting om valet mellan kyrklig eller borgerlig begravning. För den som var medlem i Svenska Kyrkan, vilket många är trots att de inte praktiserar religionen, är en kyrklig begravningsgudstjänst kostnadsfri. Observera att det bara är själva gudstjänsten som inte kostar några pengar, allt annat runt omkring måste självklart betalas, sådant som begravningsfika efteråt och så vidare.

Begravningar i coronatider

gravstenDet är förstås lite speciella villkor som gäller nu i och med coronavirusets spridning. Närmare bestämt finns det begränsningar för hur många människor som får samlas på en och samma plats. Aftonbladet rapporterade i slutet av mars om en välbesökt begravning där många besökare drabbades av coronaviruset efteråt, antagligen smittades de i samband med begravningen. I nuläget är det helt enkelt inte möjligt att hålla begravningsceremonier med allt för många besökare. Samtidigt finns möjligheten att sätta upp en kamera och streama begravningen över nätet. Det blir såklart inte samma sak som om människor verkligen är på plats, men det är en rimlig kompromiss som ändå låter människor delta i den utsträckning det är möjligt under rådande förhållanden.