Begravning utan den döde

Bara timmar innan Luddes pappa Leif skulle begravas, var kroppen borttappad – utan att begravningsbyrån kunde uppge vart kroppen var. Det är något av det värsta som kan hända, när man går igenom ett sorgarbete och ska ha en sista stund med den som har gått bort men dessvärre hände det Ludde med familj. Begravningsbyrå förklaring till misstaget var den mänskliga faktorn, att det på grund av att de många inblandade har blivit missförstånd och felinformation. Och visst är det sant, men inte hjälper det familjen som sörjer.

Samtidigt ska man vara glad över ens ha en möjlighet att begrava sin närstående. I många familjer håller inte ekonomin för att täcka en begravning som kan kosta upp mot 25 000 kronor. Det är många som då måste ta ett lån, vilket inte alltid är kul. Som tur är finns det alltid bra lånebolag att kontakta vid sådana tillfällen, exempelvis Freedomfinance privatlån som även erbjuder en bra ränta.

Att hålla ner kostnaden

Att begravningar är kostsamt i Sverige är egentligen ingen hemlighet, men det är samtidigt få som känner sig bekväma i att prata om det. Den genomsnittliga kostnaden för en begravning ligger runt 25 000 kronor och ofta är kostnaderna för administration och kista till begravningsbyråerna något saltade. Det är mycket dyrt för vissa familjer men samtidigt är det ju ingen som inte vill unna sin närstående en vacker begravning där pengarna inte är ett problem. Några tips på vad man kan göra för att hålla ner kostnaden är att välja en billig kista, då kan man få ner kostnaden ganska mycket. Att inte ha en representant från begravningsbyrån på plats kan även göra att du sparar in en viss summa. Den personen brukar se till så att allting är i ordning, någonting man kan göra själv. Men det är klart, i ett sorgarbete är det inte alltid man tänker klart. Att hantera sorg är individuellt, och det går inte att förbereda sig för reaktionen på döden. Under begravningen är det dessutom extra jobbigt, eftersom det ska representera det sista avslutet. Läs gärna på om sorg 1177 om sorg, för att lära dig mer om hur du kan hantera det.

Sambo eller gift vid dödsfall

Så händer det som inte får hända. Den du älskar, den du planerat att leva hela ditt liv med – går bort. Det är ingenting som är lätt att hantera, såklart. Döden är sällan det. Och det finns många saker en måste ha i åtanke när det kommer till döden, speciellt när man är sambo. Då har man nämligen inte samma rättigheter och vad som kan tyckas vara självklarheter, som när man är gifta.

När ens sambo dör, kan det bli mycket problematiskt. Sambos ärver nämligen inte av varandra vilket dock barnlösa gifta och makar som har genomensamma grav döden sorgbarn gör. Så om den ena sambon dör går arvet istället till den avlidnes föräldrar och syskon. Det man kan göra som sambos, är att skriva testamente till förmån av varandra, men finns det barn inblandade (oavsett om de är gemensamma eller inte) så har barnet alltid rätt att få sin del direkt – oavsett vad ett testamente säger. Med andra ord, även om ni har ett testamente, så har barnet alltid rätt att få ut sin laglott vilket är hälften av vad barnet annars skulle få. Rent praktiskt kan detta innebära att om din sambo dör, kan hens barn kräva att dess del säljs så att de får ut pengar. Hade man däremot varit gifta, hade barnet fått vänta tills båda föräldrarna är döda. Mer om skillnaden mot att vara sambo eller gifta hittar du här.

Att tänka på vid dödsfall av sambo:

  • Vet du inte vad du ska göra med ägodelarna i samband med genomgång av testamente? Möbler och liknande kan du lämna in på magasinering i Stockholm.
  • Ta hjälp av begravningsbyrån för att lösa allt som har med begravningen att göra så kan du slippa tänka på det.
  • Prata med din sambos barn och övriga familj. Kanske kan ni komma överens ändå?

Och sen är det klart bra om allt detta kan undvikas – och det går faktiskt! I en artikel från Aftonbladet har man är skrivit om hur du kan undvika denna sambofälla. Läs den!

 

Nya begravningsritualer

Än så länge är det stora valet ifråga om begravningar i Sverige om det ska vara kista eller urna. Men andra religioner och livsåskådningar påverkar svenskarna, så att vi snart kommer att få se många fler alternativ, och också många andra typer av begravningsceremonier.

Inom islam har det länge varit vanligt att svepa in kroppen i en vit svepning och sedan placera den i graven utan kista, dock med plankor ovanpå för att den döde inte ska få jord i ansiktet. Ur miljösynpunkt är det här kanske att föredra framför en kista, eftersom kroppen förmultnar lättare på detta sätt. Svepningen kan göras i ett nedbrytbart material. Det gäller bara att ta ur kvicksilver ur tänderna, och en eventuell pacemaker eller liknande också eftersom tungmetaller annars kan läcka ut i jorden. Detta kan göras i samband med den rituella tvagning som enligt muslimsk sed ska föregå begravningen.

Zoroastrismen, den äldsta monoteistiska religionen, som uppstod i nuvarande Iran före vår tideräknings början, påbjuder att döda ska läggas i speciella torn för att ätas upp av fåglar. Elden och jorden är enligt zoroastrismen goda element som inte ska besudlas med döda kroppar. I Iran är denna begravningsform numera förbjuden, men bland zoroastrer i Indien förekommer den fortfarande.